Oddział Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży "I"

"Najważniejsze zdrowie, życie i uśmiech Pacjenta"

 

Lokalizacja:
Pawilon nr 1 i 2 kompleksu budynków szpitala

Lekarz Kierujący Oddziałem                
dr n. med. Zofia Walencka

pediatra, specjalista neonatolog

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Barbara Wawrzacz

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Halina Patyna


Oddział leczy i prowadzi diagnostykę swoistych zakażeń układu oddechowego.

Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej "II"

 

Lokalizacja: 
Pawilon nr 1 kompleksu budynków szpitala

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Michalina Jendrysik

 

 

Oddział leczy stany po schorzeniach typu astma, zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydoza, po zabiegach chirurgicznych na klatce piersiowej, schorzenia infekcyjne, alergiczne, na podłożu wad anatomicznych płuc schorzenia opłucnej, górnych i dolnych dróg oddechowych itp.

Oddział Rehabilitacyjny "III"

 

Lokalizacja: 
Pawilon nr 1 kompleksu budynków szpitala

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Michalina Jendrysik

 

 

 

W każdym oddziale oferujemy pobyt pacjentów pod nadzorem opiekuna.

Więcej >>>