W Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej działają dwie organizacje związkowe:

Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy WCP "Kubalonka" w Istebnej
MZ NSZZ "Solidarność" przy WCP "Kubalonka" w Istebnej

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Bystrej.
MOZ OZZPiP z siedzibą w Bystrej.