Zarządzenie w sprawie odpłatności dla opiekunów towarzyszących pacjentom w trakcie leczenia w 2023 roku 

Zarządzenie w sprawie cennika RTG

Cennik usług RTG

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik parkingowy

Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta ponad 72 godziny

Cennik korzystania z groty solnej

Cennik badań paneli alergologicznych, atopowych i spirometrycznych dla opiekunów pacjentów WCP „Kubalonka” w Istebnej