ŚWIADCZENIA UDZIELANE W RAMACH UMÓW PODPISANYCH Z NFZ

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" W ISTEBNEJ 
zgodnie z USTAWĄ z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych b e z p ł a t n i e udziela w ramach podpisanych umów z Śląskim  Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń zdrowotnych w następujących rodzajach i zakresach:

I. LECZENIE SZPITALNE         

 • ODDZIAŁ SCHORZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY - I
  w zakresie:  CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE

II. REHABILITACJA LECZNICZA  

 • ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ - II
  w zakresie: REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA WIEKU ROZWOJOWEGO
                        W WARUNKACH STACJONARNYCH

   
 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY - III
  w zakresie: REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA DZIECI I MŁODZIEŻY
                       W WARUNKACH STACJONARNYCH

Wszystkie oddziały WCP "Kubalonka" w Istebnej posiadają status lecznictwa stacjonarnego,
toteż  zastosowanie mają skierowania te same, co dla oddziałów szpitalnych.

W każdym oddziale oferujemy pobyt pacjenta pod nadzorem opiekuna.
 

ODDZIAŁY SZPITALNE

 • Oddział schorzeń układu oddechowego dla dzieci i młodzieży - I

Świadczenia zdrowotne w tym oddziale udzielane są pacjentom, którzy ukończyli 24 miesiąc życia aż do 18 roku życia, a uzyskać je można na podstawie standardowego skierowania szpitalnego, wystawionego przez każdego lekarza.

W trakcie udzielanych świadczeń zdrowotnych w tym oddziale istnieje możliwość towarzyszenia pacjentom przez pełnoletnich opiekunów, co często jest wskazane w przypadku dzieci małych, niesamodzielnych itp., tym samym istnieje taka możliwość (lecz nie ma konieczności pobytu opiekuna).
W tym przypadku pacjenci przebywają w wydzielonych odcinkach, salach chorych przeznaczonych do pobytu opiekuna oraz maksymalnie dwóch pacjentów. Każdy odcinek dysponuje własną świetlicą i zapleczem kuchennym, a sale chorych pełnym węzłem sanitarnym.

Pobyt opiekuna jest odpłatny i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie, zgodnie z cennikiem dostępnym w zakładce - cennik usług.

Zakres schorzeń leczonych w tym oddziale obejmuje między innymi: częste zapalenia dróg oddechowych, astmę oskrzelową, zapalenie płuc, ostre zapalenie oskrzeli, ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, itp.

W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych w zależności od potrzeb pacjentów wykonujemy
następujące procedury:
pełny zakres analityki laboratoryjnej, w tym /testy alergiczne immunoenymatyczne (z krwi), 
testy alergiczne (skórne), oznaczenie chlorków w pocie, mykoplazma, chlamydia pneumoniae,
krztusiec, IgE całkowite/, RTG, USG, EKG, badanie poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym
(NIOX), pełny zakres badań czynnościowych układu oddechowego /spirometria, próba rozkurczowa,
test wysiłkowy, bodypletyzmografia, dyfuzja płuc, rhinomanometria/, konsultacje specjalistyczne (laryngologiczne, kardiologiczne, chirurgiczne itp.)

Na terenie WCP "Kubalonka" w Istebnej działa Zespół Szkół Specjalnych, który oprócz części dydaktycznej zapewnia pacjentom opiekę psychologa i pedagoga szkolnego oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach logopedycznych. Zajęcia lekcyjne prowadzą nauczyciele w dziedzinie pedagogiki leczniczej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem przewlekle chorym.

Ustalenie pobytu pacjentów na leczenie w oddziale schorzeń układu oddechowego dzieci i młodzieży
odbywa się pod następującymi numerami telefonów:

33 857 56 32, wew. 632 lub 690 oraz tel. kom. 509 158 246 - pobyt dziecka z opiekunem,

33 857 56 08 oraz tel. kom. 509 158 296 - pobyt dziecka bez opiekuna.  

 • Oddział rehabilitacji pulmonologicznej - II

Świadczenia zdrowotne w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego w warunkach stacjonarnych udzielane są pacjentom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc, 
a w szczególności pacjentom cierpiącym na:

 • nawracające zapalenia oskrzeli,
 • stany po zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia),
 • astmę oskrzelową,
 • zespoły zatokowo-oskrzelowe,
 • rozstrzenie oskrzeli z towarzyszącym nieżytem,
 • wrodzone wady układu oddechowego

Skierowanie na leczenie do oddziału rehabilitacji pulmonologicznej może wystawić:
lekarz specjalista zatrudniony w poradni specjalistycznej posiadającej umowę z NFZtj.: poradni pulmonologicznej, alergologicznej, rehabilitacji, chirurgii klatki piersiowej, oraz lekarz oddziału pediatrycznego, alergologicznego, laryngologicznego, chirurgicznego klatki piersiowej. 
Obowiązuje typowe skierowania na tzw. lecznictwo szpitalne.

Czas trwania leczenia określa lekarz przy przyjęciu i może wynosić do 3 tygodni.

Dzięki posiadaniu nowoczesnego i bogatego zaplecza lokalowego oraz sprzętowego wykonujemy pełen zakres zabiegów rehabilitacyjnych m.in.:inhalacje indywidualne /pneumatyczne, ultradźwiękowe/,inhalacje celkowe, drenaż oskrzelowy, kinezyterapia oddechowa /ćwiczenia oddechowe czynne i z oporem, nordic walking, 
ćwiczenia na przyrządach, gry zespołowe, gry i zabawy ruchowe/, magnetostymulacja, grota solna 
naświetlanie światłem spolaryzowanym.  

W trakcie udzielanych świadczeń zdrowotnych w tym oddziale istnieje możliwość towarzyszenia pacjentom przez pełnoletnich opiekunów.
Pobyt opiekuna jest odpłatny i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w formie trzech posiłków
dziennie, zgodnie z cennikiem dostępnym w zakładce - cennik usług.

Ustalenie pobytu pacjentów na leczenie w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej odbywa się
pod numerem telefonu: 33 857 56 08

 • Oddział Rehabilitacyjny - III

Z dniem 1 stycznia 2012r. poszerzyliśmy naszą działalność o rehabilitację gólnoustrojową dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych.
Zgodnie z umową z NFZ mogą być nią objęci pacjenci cierpiący na następujące schorzenia:

 • skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii
 • wady wrodzone narządu ruchu,
 • po urazach i zabiegach operacyjnych-ortopedycznych i neurologicznych,
 • po zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia potwierdzająca rozpoznanie.
Podstawą do uzyskania świadczeń jest typowe skierowanie dla oddziałów szpitalnych, wystawione przez lekarza oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego.
W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie wystawia lekarz zatrudniony w placówkach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej o specjalnościach: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej.
W zakres uzyskiwanych świadczeń wchodzą:

 • pełna opieka lekarska i pielęgniarska,
 • pełny zakres badań diagnostycznych,
 • zabiegi z zakresu kinezyterapii: ćwiczenia indywidualne, gimnastyka korekcyjna, oddechowa, ogólnorozwojowa, ćwiczenia UGUL-u, ćwiczenia na przyrządach,
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii: elektrolecznictwo, krioterapia, światłolecznictwo (Sollux, Bioptron, Q.Light), laser, ultradżwięki, magnetoterapia z ledoterapią, kąpiele solankowe, perełkowe, inhalacje hydromasaż, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, SPA, masaż (klasyczny, aquawibron),
 • dysponujemy bogato wyposażonymi salkami rehabilitacyjnymi, w tym salką do gimnastyki      korekcyjnej oraz salką rehabilitacyjno-rekreacyjną dla małych dzieci, siłownią oraz salą gimnastyczną.

W trakcie udzielanych świadczeń zdrowotnych w tym oddziale istnieje możliwość towarzyszenia pacjentom przez pełnoletnich opiekunów.
Pobyt opiekuna jest odpłatny i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie, zgodnie z cennikiem dostępnym w zakładce - cennik usług.

Ustalenie pobytu pacjentów na leczenie w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej odbywa się 
pod numerem telefonu: 33 857 56 09