KIEROWNICTWO SZPITALA

Dyrektor - Krzysztof Herok
sekretariat tel. 33 857 56 02

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa - dr n. med. Zofia Walencka
sekretariat tel. 33 857 56 02

Główny Księgowy - Joanna Graczyk
tel. 33 857 56 04

p.o. Przełożonej Pielęgniarek - Bogusława Bocek
tel. 33 857 56 52