Charakterystyka oddziału:

 • Oddział zlokalizowany jest w kompleksie budynków szpitala.
 • Oddział dysponuje 171 łóżkami, hospitalizujemy dzieci  od 3 do 18 roku życia w liczbie około 4000 rocznie.
 • Podczas pobytu w szpitalu całodobową opiekę nad dzieckiem mogą sprawować rodzice / opiekunowie.
 • Oddział realizuje świadczenia na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Oddział specjalizuje się w diagnozowaniu, leczeniu oraz profilaktyce chorób płuc u dzieci i młodzieży.
 • Wśród najczęściej spotykanych chorób układu oddechowego znajdują się między innymi : astma oskrzelowa,
  ostre zapalenie oskrzeli, płuc, gruźlica, mucowiscydoza oraz ostre zapalenie górnych dróg oddechowych.
 • Oddział pozostaje w ścisłej współpracy z Pracownią Badań Czynnościowych oraz Pracowniami Diagnostyki Alergologicznej.
 • Lekarze pracujący w oddziale posiadają duże doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu podchodząc kompleksowo do całego układu oddechowego.

W zakres uzyskiwanych świadczeń wchodzą:

 • zakwaterowanie
 • pełna opieka lekarska i pielęgniarska
 • pełny zakres badań diagnostycznych
 • materiały medyczne
 • całodzienne wyżywienie
 • zajęcia edukacyjne

W skład oddziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Pododdział gruźlicy i chorób płuc:

 • łóżko intensywnej opieki medycznej,
 • stanowisko intensywnej terapii

Pododdział pulmonologiczny:

 • odcinek dla dzieci pod nadzorem opiekuna "A"
 • łóżko intensywnej opieki medycznej

Pododdział alergologiczny:  

 • odcinek dla dzieci pod nadzorem opiekuna "B"
 • odcinek dla dzieci pod nadzorem opiekuna "C"
 • łóżko intensywnej opieki medycznej

Pododdział ogólnopediatryczny:

 • odcinek dla dzieci pod nadzorem opiekuna "D"

Profil oddziału wymaga między innymi:

 • możliwie jak najszybszej diagnostyki w oparciu o nowoczesny sprzęt diagnostyczny szpitala
 • ochrony pacjentów przed zakażeniami szpitalnymi
 • zapewnienia przyjaznej atmosfery ułatwiającej pacjentom pobyt
 • ustawicznego podnoszenia kwalifikacji personelu

W oddziale i pododdziałach dostępne dla pacjentów są:

 • internet bezprzewodowy
 • kuchenki dla opiekunów
 • pralnia dla opiekunów
 • telewizja w świetlicach

Obowiązki pacjenta:

 • nie opuszczać oddziału bez zezwolenia
 • utrzymanie czystości najbliższego otoczenia
 • przestrzeganie indywidualnych zaleceń lekarza i pielęgniarek w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia
 • poszanowanie własności szpitalnej

Informacje dodatkowe:
Jeśli chcesz zasięgnąć informacji zanim udasz się do naszego szpitala dzwoń pod numer 33 857 56 00 wewn. 632
( Izba Przyjęć ), tu dowiesz się jakich formalności trzeba dopełnić aby stać się pacjentem naszego szpitala oraz
otrzymasz kompleksową informację o pobycie w naszym szpitalu.

 

W każdym oddziale oferujemy pobyt pacjentów pod nadzorem opiekuna.

 

Pokoje hotelowe zlokalizowane są w Pawilonie nr 8,
wyposażone są między innymi w tapczany
1-osobowe i komplety wypoczynkowe, stoliki,
krzesła w których
 łącznie są 42 miejsca noclegowe 
w pokojach 3 osobowych.

Wszystkie pokoje (apartamenty) dysponują pełnym,
węzłem sanitarnym (łazienka i toaleta)

 

 

 

 

 


 

 

 

Sprawdź wolne terminy >>>