Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę leków i płynów infuzyjnych"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zapraszamy do składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zapraszamy do składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO W WCP „Kubalonka” w ISTEBNEJ"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zapraszamy do składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg wewnątrzzakładowy poniżej kwoty 130 000 złotych na:

                                                                                     "Dostawę pieczywa"

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zapraszamy do składania ofert
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------