Od 01.01.2015r. pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (nowelizacja ustawy zdrowotnej Dz. U. z 2014 r. poz. 1138).

1. Dla pacjentów zgłaszających się na leczenie w Szpitalu wskazane jest, aby posiadali:

 • odzież i bieliznę osobistą, oznaczoną w sposób trwały,
 • podstawowe środki higieny osobistej
 • ręcznik, piżama, kapcie, odzież wierzchnią, nakrycie głowy, obuwie zmienne, sportowe, klapki pod prysznic
 • kłódkę w celu zamknięcia szafki osobistej,
 • przybory szkolne i podręczniki z wyjątkiem okresu wakacji lipiec-sierpień,
 • papier toaletowy

2. Przy przyjęciu wymagane są następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • osoby ubezpieczone w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), prosimy o przywiezienie dodatkowo KARTY MAGNETYCZNEJ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO potwierdzającej ubezpieczenie w powyższym oddziale.
 • nr polisy ubezpieczeniowej szkolnej / jeżeli dziecko taką posiada /,
 • w przypadku posiadania dokumentacji z przebiegu dotychczasowego leczenia szpitalnego / karty informacyjne, zdjęcie RTG płuc / prosimy również o dostarczenie w/w dokumentów,
 • wyniki ostatnich badań dodatkowych / nie ma koniecznośći wykonania ich przed przyjazdem do Ośrodka
 • książeczka zdrowia dziecka
 • zaświadczenie ze szkoły, do której klasy dziecko uczęszcza lub świadectwo z ostatniej klasy,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka / jeżeli posiada /.
 • oświadczenie rodzica wyrażającego zgodę na przeprowadzenie badań i udzielenie świadczeń zdrowotnych. 

Na terenie Ośrodka znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum oraz
liceum ogólnokształcące, dla wszystkich pacjentów zapewniamy zajęcia szkolne.